Datahuis Wadden


Het Datahuis Wadden is de virtuele toegang tot de best beschikbare informatie over het Waddengebied. Het verzorgt de monitoringsagenda, het kaarten- en dataportaal en gaat fungeren als verzamelplaats van onderzoeken in het Waddengebied.

Doelen van het Datahuis Wadden

Meetprogramma's in het Waddengebied

Het overzicht ‘Meetprogramma’s Waddengebied’ biedt een doorzoekbaar overzicht van huidige lopende lange-termijn basismeetprogramma’s en bevat korte beschrijvingen van de kerngegevens van ieder programma. Dit overzicht laat het aanbod aan meetprogramma’s zien.

Opdrachtgever van het Datahuis Wadden

Opdrachtgever voor het Datahuis Wadden zijn Rijkswaterstaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Tresoar is partner van het Datahuis Wadden

kaart waddengebied met meetgegevens