Datahuis Wadden

Het Datahuis Wadden is de virtuele toegang tot de best beschikbare informatie over het Waddengebied. Het verzorgt de monitoringsagenda, het kaarten- en dataportaal en gaat fungeren als verzamelplaats van onderzoeken in het Waddengebied. 

Doelen van het Datahuis Wadden

  • Scheppen van een overzicht waar en wanneer de monitoring op de Wadden wordt uitgevoerd, via de Monitoringsagenda
  • Ontsluiten van de Waddenmonitoringsdata van het Rijk en van de Basismonitoring via onder andere de Waddenviewer 
  • Opzetten van een onderzoeksbibliotheek met betrekking tot de Wadden

Meetprogramma's in het Waddengebied

Het rapport ‘Meetprogramma’s Waddengebied’ is een overzicht van huidige lopende lange-termijn basismeetprogramma’s en bevat korte beschrijvingen van de kerngegevens van ieder programma. Dit rapport laat het aanbod aan meetprogramma’s zien.
 

Opdrachtgever van het Datahuis Wadden

Opdrachtgever voor het Datahuis Wadden zijn Rijkswaterstaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Tresoar is partner van het Datahuis Wadden