Monitoringsdata

Honderden mensen zijn dagelijks in de weer met het verzamelen van gegevens over de toestand van het waddengebied en alles wat er leeft en gebeurt. Al die gegevens worden opgeslagen en bewerkt voor wetenschappelijke doeleinden of voor rapportages aan overheden.

Het rapport ‘Meetprogramma’s Waddengebied’ geeft een overzicht van huidige lopende lange-termijn basismeetprogramma’s en bevat beschrijvingen van ieder programma. Dit rapport laat het aanbod aan meetprogramma’s zien.

Waddenviewer

Eén van de doelen van het Datahuis Wadden is het ontsluiten van de Waddenmonitoringsdata van het Rijk en van de Basismonitoring. Een eerste aanzet is gemaakt met de Waddenviewer, deze bevat kaartlagen uit onder andere WaLTER.

Andere bronnen waar informatie beschikbaar is:

WaD (WalTER Dashboard)
WaD maakt visualisaties van langetermijn monitoringsdata voor relevante indicatoren ter ondersteuning van een goed beheer van het Waddengebied

De Walterwaddenmonitor geeft actuele data over waterstanden, watertemperatuur, webcams, weerstations en zeehondenstrandingen. 

De site Waterinfo.rws geeft eveneens real time actuele informatie over een groot aantal parameters uit het landelijk meetnet. Een aantal daarvan is toegankelijk voor publiek. Meetpunten in het waddengebied geven informatie over: waterhoogte, windrichting en -kracht, golfhoogten, watertemperatuur en astronomisch getij.

WalTER- kaartenportaal is een onderdeel van de Walterwaddenmonitoring dat niet à la minute meetgegevens doorgeeft, maar wel kaartbeelden over vrijwel alles wat in het waddengebied wordt gemonitord. De kaarten zijn opgebouwd uit afzonderlijke lagen, zodat onderwerpen afzonderlijk zijn op te roepen of in combinatie met elkaar.