Monitoringsdata

Honderden mensen zijn dagelijks in de weer met het verzamelen van gegevens over de toestand van het waddengebied en alles wat er leeft en gebeurt. Al die gegevens worden opgeslagen en bewerkt voor wetenschappelijke doeleinden of voor rapportages aan overheden.

Het rapport ‘Meetprogramma’s Waddengebied’ geeft een overzicht van huidige lopende lange-termijn basismeetprogramma’s en bevat beschrijvingen van ieder programma. Dit rapport laat het aanbod aan meetprogramma’s zien.

Meetprogramma’s Waddengebied rapport

Waddenviewer

Eén van de doelen van het Datahuis Wadden is het ontsluiten van de Waddenmonitoringsdata van het Rijk en van de Basismonitoring. Een eerste aanzet is gemaakt met de Waddenviewer, deze bevat kaartlagen uit onder andere WaLTER.

Waddenviewer

Andere bronnen waar informatie beschikbaar is:

WaD (WalTER Dashboard)
WaD maakt visualisaties van langetermijn monitoringsdata voor relevante indicatoren ter ondersteuning van een goed beheer van het Waddengebied

WaD (WalTER Dashboard)

De site Waterinfo.rws geeft real time actuele informatie over een groot aantal parameters uit het landelijk meetnet. Een aantal daarvan is toegankelijk voor publiek. Meetpunten in het waddengebied geven informatie over: waterhoogte, windrichting en -kracht, golfhoogten, watertemperatuur en astronomisch getij.

Waterinfo.rws

Intertides is een applicatie om waterniveaus en droogvalduur voor intergetijdegebieden van de Waddenzee mee te bepalen. De applicatie kan middels driehoeksinterpolatie snel en nauwkeurig gewenste parameters bepalen.

Voor de productie van de ecotopenkaart is bijvoorbeeld de droogvalduurkaart van belang. Uit de droogvalduurkaart wordt o.a. de ondergrens van het intergetijdegebied van 4% droogvalduur bepaald. InterTides kent ook een web-versie. Hier kunnen gebruikers zelf een gewenste bodem (ook uit het verleden) en de periode kiezen waarover de waterstandsgegevens worden berekend.

Intertides