Wadden in Beeld

Wadden in Beeld is een uitgave van de Kerngroep Basismonitoring Wadden, in opdracht van het Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee (OBW). Daarin werken het Rijk, de provincies, de gemeenten en de natuurorganisaties aan een beter beheer van de Waddenzee. Ook de NAM en de Waddenacademie zijn hierbij betrokken. In de digitale versie zijn koppelingen opgenomen, met links naar alle brondocumenten. De waargenomen signalen zijn een belangrijke bron voor het bijstellen en aanscherpen van de Basismonitoring Wadden. Alle jaargangen zijn gebundeld in een lustrumeditie met vijf jaar Wadden in Beeld (pdf 14 Mb).

 

Wadden in Beeld 2019

In ‘Wadden in Beeld’ hebben verschillende beheerorganisaties de meest opvallende trends in het Waddengebied in 2019 in beeld gebracht. Naast een overzicht van de ontwikkelingen in de natuurwaarden is in deze vijfde jaargang veel aandacht voor de cijfers van gemeenten op sociaaleconomisch, demografisch en cultureel vlak.

Bekijk de digitale versie van Wadden in Beeld 2019 (pdf 12 Mb)

Persbericht naar aanleiding van het verschijnen van Wadden in Beeld 2019: Bevolkingskrimp Waddengebied gestopt en Ameland erg duurzaam.

Wadden in Beeld 2018

In ‘Wadden in Beeld 2018’ hebben de verschillende beheerorganisaties de meest opvallende ontwikkelingen in het Waddengebied in 2018 in beeld gebracht. Met name de hete droge zomer zorgde voor een aantal opmerkelijke trends.

Bekijk hier de digitale versie van Wadden in Beeld 2018 (pdf 11,5 Mb).

Persbericht naar aanleiding van het verschijnen van Wadden in Beeld 2018.

Wadden in Beeld 2017

Voor het derde jaar achtereen is het boekje ‘Wadden in Beeld’ verschenen. Het boekje bevat een breed overzicht van ontwikkelingen in het Waddengebied per jaar, in dit geval over 2017. Het rapport is naast de waddenprofessional bedoeld voor een breed publiek. In Wadden in Beeld 2017 (pdf, 10 Mb) zijn links opgenomen naar de informatiebronnen.

Dit jaar komen vaste rubrieken als levende natuur, kernwaarden, morfologie en sociaaleconomische aspecten aan bod, en is er aandacht voor specifieke zaken die in 2017 hebben plaatsgevonden. Denk dan bijvoorbeeld aan de bescherming van het vogeleiland Griend, de grootschalige rampenoefening in september en de terugkeer van de Platte Oester.

Wadden in Beeld 2016

Na de primeur van vorig jaar is de tweede uitgave van het jaaroverzicht Wadden in Beeld 2016 (9 Mb, met links naar brondocumenten) gepubliceerd en aangeboden aan Bas Eenhoorn, voorzitter van het Regiecollege Waddengebied. De publicatie biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van levende natuur, het beheer en het gebruik van werelderfgoed Waddenzee over het jaar 2016. Bovendien worden over vele onderwerpen langjarige cijferreeksen gepresenteerd, waardoor trends zichtbaar worden. Ten opzichte van de vorige uitgave is deze keer ook informatie opgenomen over maatschappelijk en economisch gebruik. Deze ‘signalen vanuit het beheer’ vormen een belangrijke bron van informatie voor het bijstellen en aanscherpen van de gemeenschappelijke basismonitoring in de Waddenzee.

Wadden in Beeld 2015

In ‘Wadden in Beeld 2015’ (pdf, 5 Mb) hebben de verschillende beheerorganisaties de meest opvallende trends en ontwikkelingen in het Waddengebied in de loop van 2015 in beeld gebracht. Deze signalen vormen een belangrijke bron voor het bijstellen en aanscherpen van de basismonitoring in de Waddenzee. Al geruime tijd was dit een wens van het Regiecollege Waddengebied. Wadden in Beeld 2016 verschijnt in het voorjaar 2017.

Het rapport biedt een breed overzicht van uiteenlopende ontwikkelingen. Door zijn compacte vorm en de beperking tot hoofdlijnen is het niet alleen goed leesbaar voor de waddenprofessional maar ook voor ieder ander met belangstelling voor het waddengebied. Op meerdere plaatsen kan de lezer vanuit de pdf doorklikken naar achterliggende brondocumenten.
De meest opvallende constateringen in de editie 2015 hebben te maken met rust en duisternis, de primaire productie (algengroei, het begin van de voedselketen) en de verspreiding van micro- en nanoplastics.