De Waddenzee is uniek. Het is het enige wadden- en kusteilandensysteem in de wereld met een gematigd klimaat dat zo groot is en dat over een enorme variatie aan planten en dieren beschikt. Door eb en vloed kan de situatie elke dag anders zijn. Het Nederlandse en Duitse deel ervan staat dan ook al sinds 2009 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Vijf jaar later volgde ook het Deense deel en werd het complete gebied Werelderfgoed.

 

Volop variatie

De Waddenzee is een ontzettend gevarieerd natuurgebied. Zo vind je er eilanden, geulen, prielen en platen, zeegrasweiden, mosselbanken, zandbanken, wadden, zoutmoerassen, stranden en duinen. Daarnaast is het een van de laatste grote, bij eb droogvallende ecosystemen waar de natuurlijke processen blijven functioneren. Natuur, plant en dier blijft zich steeds maar weer aanpassen aan de wisselende omstandigheden op het wad. 

 

Waddenwildernis

De Waddenzee is ook wildernis. Wadplaten vol leven en watermassa’s met woeste golven wisselen elkaar er in rap tempo af. De vele planten en dieren in het gebied moeten zich hiertegen wapenen. Bijvoorbeeld zeezoogdieren zoals de gewone zeehond, de grijze zeehond en de bruinvis. Verder is de Waddenzee de broedplaats en het overwinteringsgebied voor 10 tot 12 miljoen trekvogels per jaar.

 

Bijna 10.000 vierkante kilometer

In Nederland hoort de Waddenzee bij Noord-Holland, Friesland en Groningen. Het Werelderfgoedgebied is 400 kilometer lang, 9.683,9 vierkante kilometer groot en bevat het grootste gedeelte van het Deense beschermde Waddenzeegebied en de Duitse Nationale Waddenzeeparken in Nedersaksen en Sleeswijk-Holstein. Het gebied bestaat uit kwelder (280 vierkante kilometer), bij eb droogvallende wadplaten (4.120 vierkante kilometer), altijd overstroomde wadplaten (2.325 vierkante kilometer) en 7.500 vierkante kilometer getijdengebied (slikken en zandbanken).

 

“Dankzij haar vele gezichten en wonderlijke variëteit staat de Waddenzee op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Basismonitoring draagt bij aan het goede beheer van dit werelderfgoed en daar mogen we heel trots op zijn!”
- Rick Hoeksema (projectleider Basismonitoring Waddenzee)