Spring naar hoofd-inhoud

Aanmelden voor de Nieuwsbrief basismonitoring wadden

U kunt zich aanmelden als belangstellende of als professional. Professional is iedereen die bij overheid, kennisinstituut, maatschappelijke organisatie of economische sector beroepsmatig met het waddengebied te maken heeft. Het Kernteam basismonitoring maakt dit onderscheid omdat we actief informatie willen kunnen toesturen die aansluit bij de specifieke belangstelling van de diverse doelgroepen.

Keuzemenu’s

Nadat u uw naam en e-mailadres heeft ingevuld, volgt voor zowel belangstellenden als professionals een keuzemenu waarin u aangeeft welke onderwerpen uw speciale belangstelling hebben. U kunt meerdere velden aanvinken. Voor de professionals volgt dan nog een extra keuzemenu waarin u opgeeft bij of voor welke organisatie u in uw hoofdfunctie actief bent.

Double opt

Om te voldoen aan de wettelijke voorschriften voor het gebruik van adresbestanden ontvangt u na uw aanmelding een welkomstmail waarin u de aanmelding kunt bevestigen. Daarna bent u thuis in de community van betrokkenen bij de basismonitoring wadden.

Wat u krijgt

Periodiek ontvangt u de nieuwsbrief. Aanvankelijk is de nieuwsstroom nog smal, want de basismonitoring is in opbouw. Met de tijd zal het aantal actualiteiten toenemen. De redactie staat altijd open voor tips en andere inbreng vanuit de kring van betrokkenen. Eenmaal per jaar ontvangt u de digitale versie van het jaarboek Wadden in Beeld En zodra er belangwekkende informatie is over één van de vele meetprogramma’s, trends of andere ontwikkelingen, sturen wij extra berichten uit naar de abonnees die daarvoor een speciale belangstelling hebben opgegeven.