Basismonitoring Wadden

Basismonitoring Wadden houdt de ontwikkelingen in het waddengebied in de gaten. Doordat beheerders van het waddengebied verzamelde gegevens en kennis met elkaar delen, kan er effectiever en efficiënter worden gemonitord.

Naar de Waddenviewer

Time-lapse film 2021

Om het ontbindingsproces van het walviskadaver goed in beeld te krijgen is dit filmpje gemaakt in de vorm van een zogenaamde timelapse met ieder uur een foto. Je ziet hierin de ontbinding tussen half december en eind maart 2021.

Timelapse-van-walviskadaver
video: Ontbindingsproces van het walviskadaver op Rottumerplaat