Waddenbalans


Voor de eerste maal verschijnt de Waddenbalans, een integrale gebiedsmonitor ten aanzien van de duurzaamheid van het Waddengebied in twee delen, ontwikkeld door Telos in samen werking met de Waddenacademie en Basismonitoring Wadden.

Waddenbalans 2019Deel 1, de atlas, schetst een totaalbeeld van de ontwikkelingen per gemeente van de Waddeneilanden en de Waddenkustgemeenten bezien door een sociaal-culturele, ecologische en economische duurzaamheidsbril.

In deel 2, de regionale en thematische verdieping, wordt dieper ingezoomd op de ontwikkeling van de afzonderlijke waddengemeenten en op een aantal voor het Waddengebied relevante onderwerpen, zoals toerisme & recreatie,  de havens, landbouw  & visserij en de bodem & grondwaterkwaliteit.

Samenwerking Basismonitoring

De Waddenbalans is door Telos in samenwerking met de Waddenacademie en de Basismonitoring Wadden ontwikkeld. De Waddenacademie en de Basismonitoring Wadden zien het, ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid, als een van hun kernopdrachten om bij te dragen aan de voor gebiedsmonitoring gewenste informatievoorziening.

In de huidige monitoringsactiviteiten van de Basismonitoring Wadden ligt de focus vooral bij het verzamelen van informatie over het ‘natte deel’, de Waddenzee, gekoppeld aan de daarbij behorende beheermatige activiteiten. Hierover wordt  jaarlijks verslag gedaan in de uitgave ‘Wadden in Beeld’. De Waddenbalans 2019 richt zich vooral op het ‘droge’ deel van het Waddengebied en inhoudelijk met name op de sociaaleconomische, culturele en ecologische indicatoren. Vanaf 2020 zal de Waddenbalans worden geïntegreerd in de  Basismonitoring Wadden, zodat de data over zowel het ‘natte’ als het ‘droge’ deel van de Wadden actueel worden gehouden.

Download de Waddenbalans 2019 via de website van de Waddenacademie. U kunt ook een gedrukte versie van de Waddenbalans 2019 bestellen via het bestelformulier.