Advies vergunninggerichte monitoring


Om de Natuurbeschermingswet en de Waterwet na te leven, wordt in een aantal situaties vergunningverlening gekoppeld aan monitoringsverplichtingen. Ondernemers en beheerders willen dat deze verplichte monitoring zo goed mogelijk benut wordt voor het behoud van een natuurlijke en dynamische Waddenzee.

Er ligt nu een advies om het opbouwen van kennis over effecten van activiteiten in de Wadden op te nemen in de basismonitoring. De basismonitoring wil dit advies graag samen met ondernemers en vergunningverleners verder brengen.

Als effecten van een bepaalde activiteit al bekend zijn, kan, zonder dat er telkens opnieuw moet worden gemonitord, de eis worden gesteld om bijvoorbeeld bij de bouw onder een bepaald geluidsniveau te blijven. Dit maakt vergunninggerichte monitoring efficiënter. Een voorbeeld: wanneer RWE een energiecentrale bouwt in de Eemshaven, wordt gemonitord of het geluidsniveau een negatief effect heeft op zeehonden. Als bekend is vanaf welk geluidsniveau zeehonden verstoord raken, kun je de eis stellen om onder die kritische grens te blijven. Er hoeft dan niet bij elk ander bouwplan opnieuw te worden gemonitord of de zeehonden last hebben, wat voor zowel de aanvrager als de verlener van de vergunning een voordeel is.

Download de rapportage over Basismonitoring en vergunningverlening. (pdf, 1 MB)