Pilots en projecten


Er zal nooit een moment zijn waarop we alles over het waddengebied weten. Water, bodem, klimaat en menselijke activiteiten veranderen voortdurend en de natuur verandert mee. Er zullen dus ook altijd kennisvragen zijn. In de aanloopperiode van de Basismonitoring zijn er bovendien kennisleemtes doordat de tot nu toe bestaande meetprogramma’s niet volledig tegemoet komen aan wat beheerders van het waddengebied graag willen weten.

In de komende jaren zal de basismonitoring stapsgewijs groeien en zich steeds vernieuwen. Om vernieuwingen een impuls te geven, kan een pilot worden opgestart. De onderwerpen die daarvoor op de rol staan, vindt u hieronder.