Dialoogdag ecologie


Tweede Dialoogdag Basismonitoring Wadden

Harlingen, 29 november 2018

In het afgelopen jaar (2018) zijn meerdere specialisten benaderd om mee te denken over het onderdeel Natuurlijke Waddenzee Biotisch van de Basismonitoring. Het doel van die gesprekken is na te denken over de aansluiting die de huidige monitoring heeft bij de vigerende beleids- en beheerdoelen voor Waddenzee en waddengebied. Vervolgens is aan deze groep deskundigen gevraagd om een poster te maken, zodat deze vraag met een uitgebreide groep betrokkenen kan worden besproken. Om zo gezamenlijk verder te werken aan een breed gedragen invulling van de Basismonitoring Wadden.

De tweede Dialoogdag bestond uit een goed bezochte middag met zestien posters. Deze zijn hieronder terug te zien. Bij de speciaal ontworpen posters is er door de ruim 60 aanwezigen vanuit de Werkgemeenschappen Kombergingen, geïnteresseerde onderzoekers en praktijkdeskundigen in een open sfeer gesproken en gediscussieerd over de inhoud en de voorstellen op de posters. De bedoeling is telkens indicatoren aan te geven voor de Basismonitoring. De kennisuitwisseling betrof bestaande en mogelijk nieuwe indicatoren voor allerlei flora- en faunagroepen in Waddenzee en waddengebied, maar ook voor onderwerpen als primaire productie, voedselweb, drukfactoren of nieuwe meettechnieken.

Een verslag van de tweede Dialoogdag vindt u hier (pdf, 902 kB)

Met de uitkomsten gaat het Kernteam Basismonitoring verder. Als we de gewenste indicatoren vanuit beheer en beleid op een rij hebben gezet en we weten hoe deze indicatoren het beste te meten in bestaande en wellicht in aanvullende meetprogramma’s, dan volgt een monitoringadvies door middel van een analysedocument vanuit het Kernteam aan het Opdrachtgeverscollectief Beheerraad Waddenzee (OBW). Het is aan het OBW om dan te beslissen de monitoring wel of niet aan te passen en voor de financiering ervan zorg te dragen.