Satelietmonitoring


Is het mogelijk om grote schelpdieren als de Amerikaanse zwaardschede met automatische herkenning te meten vanuit de ruimte, met een satelliet? Een pilot van de Basismonitoring, Waddenacademie en onder meer LNV, heeft eerste positieve resultaten opgeleverd.

Cover Object-Based Remote Sensing van Benthische Macrofauna in de WaddenzeeHet Kernteam Basismonitoring Wadden verkende eerder in welke mate en vorm het meetprogramma antwoorden kan geven op de beheervragen die in het kader van de Basismonitoring zijn geïnventariseerd. Hieruit bleek dat beheerders van het Waddengebied meer en meer behoefte hebben aan een meetprogramma dat ook de seizoensdynamiek van de wadplaten in kaart brengt.

Pilot

Kan informatie uit aardobservaties, met een automatische herkenning van patronen op wadplaten hierbij de helpende hand bieden? De Waddenacademie verzocht de Universiteit Utrecht (J. De Vries MSC en Dr. Elisabeth A. Addink) en het Koninklijk NIOZ (dr. ir. Henk W. Van der Veer) om deze vraag als pilot voor de Basismonitoring Wadden uit te voeren.

Eerste resultaten

De eerste resultaten van deze pilot laten zien dat er zeker mogelijkheden zijn om aardobservaties als beheerinstrument in te zetten. Zowel de patronen in de mediane korrelgrootte van het sediment als de biomassa van de Amerikaanse zwaardschede kon aan de hand van een combinatie van verschillende informatie uit satellietbeelden (zowel textuur als kleur) vrij nauwkeurig in beeld worden gebracht.

Download de publicatie

Object‐based remote sensing van benthische macrofauna in de Waddenzee, een verkennend onderzoek (pdf, 3.5 MB) Rapport Waddenacademie 2019-02.