Werkwijze


De Basismonitoring wordt door het Kernteam Basismonitoring uitgewerkt aan de hand van een ambitiedocument. Dit Ambitiedocument Basismonitoring Wadden beschrijft het streefbeeld van de monitoring die gewenst is om inzicht te kunnen krijgen in de mate waarin het overkoepelende natuurdoel van de derde nota Waddenzee wordt gerealiseerd.

Het document omvat ten minste:

  • de parameters, noodzakelijk voor een goed inzicht in de kwaliteit en de ontwikkelingen van het waddengebied;
  • parameters gekoppeld aan die aspecten van menselijk gebruik die een mogelijk effect uitoefenen op het ecosysteem of die een verdienste zijn van het ecosysteem (drukfactoren en ecosysteemdiensten);
  • de acties van partijen op hoofdlijnen ten behoeve van het ontwikkelen en uitvoeren van de Basismonitoring Wadden.

Ieder jaar wordt op basis van het Ambitiedocument een jaarplan opgesteld en zo groeit de Basismonitoring stap voor stap toe naar de gezamenlijke Ambitie Basismonitoring Wadden.

Download het Ambitiedocument Basismonitoring Wadden (pdf, 939 kB)

Download het Jaarplan 2020 (pdf, 243 kB)

Lees verder