Externe informatie bronnen


Er zijn veel andere databronnen met informatie over het Waddengebied. Hieronder lichten we enkele van deze bronnen uit.

SeaDataNet

SeaDataNet biedt toegang tot de databronnen van instituten en organisaties die meerjarige metingen in het waddengebied uitvoeren. Grote hoeveelheden gegevens zijn op eenduidige wijze beschikbaar gemaakt en nu te combineren. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor onderzoekers en beleidsmedewerkers. Naast het opvragen van monitoringdata geeft SeaDataNet ook een overzicht van locaties en specifieke gebieden. Bij het eerste gebruik van de interface kan men zich eenmalig registreren.

Er zijn verschillende achtergrondkaarten en lagen te  selecteren. Via een uitgebreid zoekscherm kunnen zoekacties worden samengesteld waarna de gevonden observaties op de kaart en in resultaatlijsten worden getoond. Het opvragen van data is eenvoudig.Creëer een bestellijst en verzend de bestelling. Na het ontvangen van de orderbevestiging zijn de data binnen 10 minuten te downloaden.

Naar SeaDataNet

Specifieke uitleg over het gebruik van SeaDataNet is te vinden in het helpbestand. Door Wadden Sea en IJsselmeer te selecteren als 'Sea Regions' krijg je een overzicht van de informatie van het Waddengebied te zien.

Waterinfo

De site geeft real time actuele informatie over een groot aantal parameters uit het landelijk meetnet. Een aantal daarvan is toegankelijk voor publiek.

Meetpunten in het waddengebied geven informatie over:

  • waterhoogte
  • windrichting en -kracht
  • golfhoogten
  • watertemperatuur
  • astronomisch getij

Naar Waterinfo.rw

Intertides

Intertides is een applicatie om waterniveaus en droogvalduur voor intergetijdegebieden van de Waddenzee mee te bepalen. De applicatie kan middels driehoeksinterpolatie snel en nauwkeurig gewenste parameters bepalen.

Voor de productie van de ecotopenkaart is bijvoorbeeld de droogvalduurkaart van belang. Uit de droogvalduurkaart wordt o.a. de ondergrens van het intergetijdegebied van 4% droogvalduur bepaald. InterTides kent ook een web-versie. Hier kunnen gebruikers zelf een gewenste bodem (ook uit het verleden) en de periode kiezen waarover de waterstandsgegevens worden berekend.

Naar Intertides


Datahuis