Monitoringsagenda


De monitoringsagenda is een overzicht op de kaart van lopende en geplande monitoringsactiviteiten in het Waddengebied in één kalenderjaar. In eerste instantie omvat de monitoringsagenda de monitoringsactiviteiten van Rijkswaterstaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Op dit moment wordt gewerkt aan het opnemen van de monitoringsagenda voor het Waddengebied in de Waddenviewer.

Bekijk hier een voorbeeld van de monitoringsagenda als geoviewer in het Informatiehuis Marien.