F3 - Visfauna en epifauna westelijke Waddenzee


Data uit: 2019 Meetprogramma's Waddengebied WaLTER, onderdeel visfauna.

Titel meet/monitorprogramma

Balgzand hoogwaterprogramma.

Naam organisatie (metadata)

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).

Datum voltooiing

Lopend onderzoek (5 jaarlijks).

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset)

Databank met gegevens van vis en epibenthos verzameld tijdens hoogwater met een boomkor op 36 litorale locaties op het Balgzand, een getijdeplaat in de westelijke Waddenzee.

Doel waarvoor data worden verzameld

Monitoring ten behoeve van trendanalyse en populatiedynamica.

Naam uitvoerende dienst/organisatie (data)

NIOZ, Henk W. van der Veer, 0222-369575.

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn bij de data)

Coördinatie en uitvoering.

Geografisch gebied

Westelijke Waddenzee.

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt)

-

Overige beperkingen in gebruik

In principe zijn basisgegevenstoegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek en andere gebruikers. Gegevens worden opgeslagen in eigen database. Voor andere gebruikers contact opnemen met NIOZ. Metadata zijn beschikbaar.

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces)

Visfauna, epibenthos, biodiversiteit, populatiedynamica, recruitment, trendanalyse.

Temporele dekking

Sinds 1976.

Volledigheid

Tweewekelijkse analyse van februari t/m oktober, minimaal 5 jaarlijks.

Nauwkeurigheid

Longitude, latitude positionering.

Algemene beschrijving van herkomst

-

Inwinningsmethode

Sinds 1972, professioneel.

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

Vaartocht, bemonstering op 36 stations.

Meetvariabelen

Datum, locatie, soort, aantal, lengte, leeftijd (& temperatuur).

Meetmethodiek

Bemonstering met behulp van een boomkor.

Soort dataset (opslagmedium)

Eigen database.

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn

VR HR KRW TMAP OSPAR
N0 NY+ N Y N

Kosten op jaarbasis

Geen gegevens.

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare gegevens oplevert

Visfauna en epibenthos

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert)

1140.

Referenties

  • Jung AS, Dekker R, Germain M, Philippart CJM, Witte JIJ, van der Veer HW (2017) Decadal shifts in intertidal predator and prey communities in the Wadden Sea and consequences for food requirements and supply. Mar Ecol Prog Ser 579, 37-53
  • Van der Veer, H.W., Koot, J., Aarts, G., Dekker, R., Diderich, W., Freitas, V., Witte, J.IJ. 2011. Long term trends in juvenile flatfish predation on the Balgzand intertidal, Dutch Wadden Sea, indicate a dramatic reduction in nursery function. Mar Ecol Prog Ser 434: 143–154.
  • Van der Veer, H.W., Freitas, V., Koot, J., Witte, J.IJ., Zuur, A.F. 2010. Are epibenthic species at temperate intertidal systems food limited in summer An analysis for 0-group plaice Pleuronectes platessa L. in the Dutch Wadden Sea. Mar Ecol Prog Ser 416: 215-227.
  • Van der Veer, H.W., Dapper, R. & Witte, J.IJ. 2001. The nursery function of the intertidal areas in the western Wadden Sea for 0-group sole Solea solea (L.). Journal of Sea Research, 45, 271-279.