V37 - Populatiestudies: Drieteenstrandloper


Data uit: 2019 Meetprogramma's Waddengebied WaLTER, onderdeel vogels

Titel/naam meet/monitorprogramma

Drieteenstrandloper project.

Naam aansturende organisatie (+ beheer metadata)

Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Centre for African wetlands, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).

Datum voltooiing, volgende herziening

Lopend onderzoek.

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset)

Database met life histories van individueel gemerkte Drieteenstrandlopers. Bij wintervangsten bestaande uit vangstgegevens en waarnemingen. Bij zomervangsten ook bestaand uit paarband, broedsucces en waarnemingen. Daarnaast gegevens van jaarlijkse jongenpercentages in Europa.

Doel waarvoor data worden verzameld

Bepalen van kosten en baten van overwinteren op verschillende breedtegraden, begrijpen variatie in voortplantingsstrategieën, begrijpen van trekstrategie (timing en route) en monitoring van de populatiedynamica in het licht van global change.

Naam uitvoerende dienst/organisatie (verzamelen data)

RUG, Centre for African wetlands, NIOZ, vrijwilligers.

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn bij de data)

Projectcoördinator: Jeroen Reneerkens.

Geografisch gebied

Oost-Atlantische trekroute.

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt)

-

Overige beperkingen in gebruik

-

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces)

-

Temporele dekking

Vanaf 2007.

Volledigheid

-

Nauwkeurigheid

-

Algemene beschrijving van herkomst

-

Inwinningsmethode

-

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

-

Meetvariabelen

-

Meetmethodiek

-

Soort dataset (opslagmedium)

-

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn

VR HR KRW TMAP OSPAR
Y+ NY+ N N N

Kosten op jaarbasis

-

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare gegevens oplevert

Drieteenstrandloper.

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert)

-

Referenties

  • Grond, K., Ntiamoa-Baidu, Y., Piersma, T. and Reneerkens, J. 2015. Prey type and foraging ecology of sanderlings Calidris alba in different climate zones: are tropical areas more favourable than temperate sites ? - PeerJ 3: e1125.
  • Lemke, H. W., Bowler, J. and Reneerkens, J. 2012. Establishing the right period to estimate juvenile proportions of wintering Sanderlings via telescope scans in western Scotland. - Wader Study Gr. Bull. 119: 129–132.
  • Loonstra, A. H. J., Piersma, T. and Reneerkens, J. 2016. Staging duration and passage population size of Sanderlings in the western Dutch Wadden Sea. - Ardea 104: 49–61.
  • Lourenço, P. M., Alves, J. A., Reneerkens, J., Loonstra, A. H. J., Potts, P. M., Granadeiro, J. P. and Catry, T. 2016. Influence of age and sex on winter site fidelity of sanderlings Calidris alba. - PeerJ 4: e2517.
  • Ntiamoa-Baidu, Y., Nuoh, A. A., Reneerkens, J. and Piersma, T. 2014. Population increases in non-breeding sanderlings in Ghana indicate site preference. - Ardea 102: 131–137.
  • Reneerkens, J., Benhoussa, A., Boland, H., Collier, M., Grond, K., Günther, K., Hallgrimsson, G. T., Hansen, J., Meissner, W., de Meulenaer, B., Ntiamoa-Baidu, Y., Piersma, T., Poot, M., van Roomen, M., Summers, R. W., Tomkovich, P. S. and Underhill, L. G. 2009. Sanderlings using African – Eurasian flyways: a review of current knowledge. - Wader Study Gr. Bull. 116: 2–20.
  • Reneerkens, J., Grond, K., Schekkerman, H., Tulp, I. and Piersma, T. 2011. Do uniparental sanderlings Calidris alba increase egg heat input to compensate for low nest attentiveness? - PLoS One 6: e16834.
  • Reneerkens, J., van Veelen, P., van der Velde, M., Luttikhuizen, P. and Piersma, T. 2014. Within-population variation in mating system and parental care patterns in the sanderling (Calidris alba) in northeast Greenland. - Auk Ornithol. Adv. 131: 235 247.
  • Reneerkens, J., Schmidt, N. M., Gilg, O., Hansen, J., Hansen, L. H., Moreau, J. and Piersma, T. 2016. Effects of food abundance and early clutch predation on reproductive timing in a high Arctic shorebird exposed to advancements in arthropod abundance. - Ecol. Evol. 6: 7375–7386.
  • Reneerkens, J., Versluijs, T. S., Piersma, T., Alves, J. A., Boorman, M., Corse, C., Gilg, O., Hallgrímsson, G. T., Lang, J., Loos, B., Ntiamoa-Baidu, Y., Nuoh, A. A., Potts, P. M., ten Horn, J. and Lok, T. 2019. Intra-population variation in migration, but not migration distance, is associated with three components of fitness in a High Arctic shorebird. - J. Anim. Ecol.: revised manuscript under review.