Factsheet akoestische methoden


Auteurs: Henk de Stigter

Jaar: 2015

Taal: Nederlands

Omschrijving: Waar conventionele bodembemonstering met voldoende resolutie in ruimte en tijd te kostbaar is en zicht op de sublitorale bodem door het bovenliggende troebele water belemmerd wordt voor optische of radar remote sensing technieken, kunnen akoestische technieken als echo sounding en sidescan sonar ingezet worden.