Factsheet fotogrammetrie


Auteurs: Gerbrand Vestjens

Jaar: 2015

Taal: Nederlands

Omschrijving: Voor de monitoring van de bodemdaling wordt gebruik gemaakt van diverse meettechnieken als GPS-metingen en InSAR voor enkele kleinere gebieden. Fotogrammetrie kan als techniek mogelijk een rol spelen bij de (lange-termijn) monitoring van bodembewegingen.