Factsheet gammaspectroscopie


Auteurs: Alma de Groot

Jaar: 2015

Taal: Nederlands

Omschrijving: Monitoren van de sedimentsamenstelling in het Waddengebied is kostbaar en tijdrovend. Het wordt mede daarom niet regelmatig uitgevoerd. Alternatieve technieken die sneller, goedkoper, efficiënter of nauwkeuriger zijn, kunnen de monitoringmogelijkheden sterk verbeteren.