Geïntegreerde monitoring van vogels van de Nederlandse Waddenzee


Auteurs: Henk van der Jeugd et al

Jaar: 2014

Taal: Nederlands

Omschrijving: Hoe gaat het met de vogels in de Waddenzee. Het beeld is niet voor alle soorten even rooskleurig. Dit roept op tot het nemen van extra maatregelen om de Waddenzee te beschermen. Het rapport laat ook zien dat als ‘slimmer’ gebruik wordt gemaakt van in het veld verzamelde gegevens, een vroegtijdige signalering en duiding van trends mogelijk is. Een ontwikkeling die ondersteuning verdient en kan bijdragen aan het