Unieke monitoring in de Eemshaven


Auteurs: Sjaak de Boer

Jaar: 2012

Taal: Nederlands

Omschrijving: 'Het is van belang dat de (talloze) beheerders van het gebied onderkennen dat met een milieugestuurde monitoring maximaal wordt ingezet op het meest efficiënt besteden van middelen’.