Wetenschappers werken via LTER-LIFE aan digitaal ecosysteem: Wadden en Veluwe als eerste

Gepubliceerd op 6 maart 2023Onderzoek en MonitoringAangemaakt door Groeneruimte.nl/RIVM

LTER-LIFE is een consortium van de wetenschappelijke onderzoeksorganisaties NIOO, Universiteit van Amsterdam, RIVM, NIOZ, en Wageningen University & Research. Zij gaan de komende 10 jaar een digitale infrastructuur gaat bouwen waarmee langetermijngegevens, data en modellen over planten, dieren en het milieu uitwisselbaar en beschikbaar worden voor iedereen. Ook worden methoden voor data-analyse, modellering en simulatie beschikbaar gemaakt.

Het systeem dat de organisaties gaan bouwen zal ongekende mogelijkheden opleveren om te begrijpen en voorspellen hoe ecosystemen op klimaatscenario’s of beleidsmaatregelen reageren. De Veluwe en de Wadden zijn de eerste gebieden waarop ze zich richten. Een van de eerste vragen die het consortium LTER LIFE oppakt is de gecombineerde impact van de stikstofdepositie, klimaatextremen en versnippering op biodiversiteit en het functioneren van ecosystemen op de Veluwe. De eerste resultaten worden over een jaar of 3 verwacht.