Strand Ameland steeds beter geschikt voor strandplevier

Gepubliceerd op 30 oktober 2020Onderzoek en MonitoringAangemaakt door Rijkswaterstaat

Het Noordzeestrand op het westelijke deel van Ameland ontwikkelt zich steeds meer tot een gebied waar strandbroeders goed kunnen nestelen. Met name de zeldzame strandplevier profiteert daar van. In 2017 was er slechts één broedpaar. Afgelopen seizoen ging de teller al naar meer dan zestien. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren verder kan toenemen.

Dit blijkt uit de jaarlijkse tellingen en monitoring (pdf, 4.7 MB) tussen paal 4 en 11, ruwweg tussen Nes en Hollum. De rapportage wordt uitgevoerd door ecoloog Johan Krol van Natuurcentrum Ameland. Rijkswaterstaat is opdrachtgever voor de monitoring vanuit het Beheerplan Natura-2000. De monitoring van de strandbroeders maakt onderdeel uit van de Basismonitoring Wadden die opgezet is om de ontwikkelingen in het Waddengebied in de gaten te houden.

Positieve ontwikkeling
De laatste jaren heeft van de strandbroeders de Strandplevier het in Nederland veelal moeilijk. Ameland lijkt zich nu tot een positieve uitzondering te ontwikkelen. Over een lengte van 4,7 km werden dit jaar 16 nesten van de Strandplevier waargenomen. Tegelijkertijd zijn er waarnemingen van jonge vogels die duiden op meer uitgekomen nesten die niet gevonden zijn. Dat geeft ook maar aan hoe goed de nesten zijn gecamoufleerd.

Veertien nesten hebben niet geleid tot broedsucces. In vijf gevallen is dat het gevolg van natuurlijke oorzaken, bij de andere gevallen is dat ook waarschijnlijk. Ecoloog Krol kijkt, in samenwerking met Rijkwaterstaat, welke mogelijkheden er zijn om het broedsucces voor komend seizoen te verbeteren.