Basismonitoring Wadden geeft advies over slik- en zandplaten


Om Wadplaten zo goed mogelijk te beheren én de bodemfauna nog beter te monitoren, is de ontwikkeling van een ecotopenkaart nodig. Dat is het advies van de basismonitoring op basis van een onderzoek naar de monitoring van Wadplaten.

Droogvallende wadplaten zijn uniek en kenmerkend voor de Waddenzee. Daarom is het belangrijk de kwaliteit van de platen te volgen en erover te kunnen adviseren voor Natura2000. De Basismonitoring Wadden adviseert de beheerder van de wadplaten om structureel een ecotopenkaart met eco elementen te maken, zoals droogvalduur of zoutgehalte. Hiervoor volstaat een zesjarige cyclus. De ecotopenkaart helpt om de doelen voor de wadplaten te behalen: het behoud van het oppervlakte en verbetering van de kwaliteit van slik- en zandplaten.

Rapportage per kombergingsgebied

Daarnaast adviseren we om het advies van Wijnhoven et al (2019)  op te volgen en minimaal 50 aangewezen locaties uit het SIBES-meetnet over te nemen. Rapportage per kombergingsgebied leidt tot meer informatie waar je als beheerder op kan inspelen.

Wat vindt u van onze analysedocumenten?

Om het beleid van de Waddenzee beter te evalueren, stelt het Kernteam Basismonitoring sinds kort analysedocumenten op. In deze analyses onderzoeken we of de huidige monitoring voldoende is om de beleidsdoelen te evalueren. Ook adviseren over de monitoring die daarvoor gewenst is, maar nog ontbreekt. Voor de Wadplaten is zo’n eerste Analysedocument in concept online toegankelijk.

Kijk op Basismonitoring Wadden en Ecoauthor
Feedback is van harte welkom!