Nieuwsbrief Datahuis Wadden juli 2022

Datahuis Wadden en Basismonitoring - wad
Editie juli 2022

Beste Waddenprofessional,

Het is alweer een tijd geleden dat je van ons hebt gehoord en gelukkig er is veel goed nieuws te melden over Datahuis Wadden. Zo wordt het team uitgebreid om alle data uit de Basismonitoring Wadden optimaal zoekbaar, vindbaar en toonbaar te maken. Denk daarbij aan monitoringsdata, onderzoeksrapporten, secundaire literatuur, trends en ontwikkelingen. Een aantal opvallende wijzigingen en vernieuwingen vind je in deze nieuwsbrief die vanaf nu weer regelmatig zal verschijnen.

Rick en Brigette - Datahuis Wadden

WaLTER naar Datahuis

Om de data van WaLTER te behouden is WaLTERwaddenmonitor ondergebracht in het Datahuis Wadden. De oude WaLTER website is door Tresoar gearchiveerd en de belangrijkste onderdelen zijn overgenomen in het Datahuis. Bijvoorbeeld het dashboard met zijn interactieve themapagina’s. Maar ook de factsheets bij de meetprogramma’s zijn terug te vinden in het Datahuis en worden daar ook bijgehouden.

Intertides openbaar toegankelijk

Een belangrijke wens gaat deze zomer in vervulling: Intertides wordt openbaar toegankelijk. InterTides is een tool om waterniveaus en de droogvalduur voor intergetijdegebieden van de Waddenzee te bepalen. Hier is veel vraag naar van onder andere beheerders, onderzoekers en de scheepvaartopleiding die met de web-versie aan de slag kunnen. Zij kunnen zelf hoogtekaarten toevoegen en een periode kiezen waarover de waterstandsgegevens worden berekend. Intertides wordt onder meer gebruikt voor de ecotopenkaart om de dynamische ontwikkeling van de geulen en platen, het intergetijdengebied, te volgen.

Samenwerking met informatiehuis Marien

Datahuis Wadden en Informatiehuis Marien zijn een samenwerking aangegaan. Informatiehuis Marien is verantwoordelijk voor het toegankelijk maken van de data over de Noordzee. Een mooi voorbeeld van de samenwerking is het verder ontwikkelen van de Waddenviewer. Onder het motto "één huis, twee voordeuren" zullen de monitoringsdata van de Waddenzee en de Noordzee in dezelfde viewer te zien zijn. De Waddenviewer presenteert gegevens op kaarten, vooral langjarige data van metingen. Ook zijn brongegevens gekoppeld aan locaties in het waddengebied. De Waddenviewer biedt toegang tot data op basis van locatiegegevens.


We vinden het fijn als je je ervaringen met de Waddenviewer met ons wilt delen zodat we hem kunnen verbeteren. Mail je feedback naar: info@basismonitoringwadden.nl

Uitgelicht: Walviskadaver

Bij het walviskadaver op Rottumerplaat, dat eind 2020 is aangespoeld, zijn 21 nieuwe keversoorten gevonden. De beestjes bleken onder meer gespecialiseerd in het verorberen van huid en botten. Het is één van de resultaten van de monitoring van het walviskadaver die Rijkswaterstaat liet uitvoeren door Wageningen Marine Research.

Nieuwe data

Doorlopend maken wij nieuwe data van de Waddenzee toegankelijk via het Datahuis Wadden. We hebben het voor je op een rijtje gezet in onderstaand overzicht. Je vindt alle data in de Waddenviewer. Als je daar de code invoert (H1 etc.) kom je direct in de goede laag terecht.

  • H1 Hoogtegegevens (laatste vlak dekkend bestand 2019)
  • F4 Demersale Vis Survey (tot 2021)
  • P6 Zeegraskartering
  • H2 Fysische kenmerken: ecotopen kaart, zoutklasse kaart, geomorfologische kaart
  • P7 Kwelderhoogte en kwelderareaal
  • WMR-TMAP kaarten, waaronder trilaterale kaarten van:
    aanwezigheid zeegras / mossel- en oesterbanken / litorale zones en dynamiek / sediment / ecotopenkaart