Start monitoring zoöplankton Waddenzee


Zoöplankton bestaat uit onder meer: kleine kreeftachtigen, larven van bodemdieren en schelpdieren als mossel en oester en wormen als de wadpier. Het vormt een belangrijke schakel in het ecosysteem van de zee; het eet zwevende algen en is een belangrijke voedselbron voor vis als haring en sprot, die dan weer een belangrijk voedsel zijn voor vogels als sterns en voor grotere vissen.

Ondanks deze bijzondere betekenis is er maar weinig kennis over het zoöplankton in de Waddenzee. Er vindt geen structurele monitoring plaats die inzicht kan geven in de effectiviteit van beheermaatregelen of de effecten van klimaatverandering in de Waddenzee.

Vanuit de Basismonitoring Wadden is daarom de vraag gekomen om een analysedocument op te stellen dat beschrijft hoe monitoring eruit zou kunnen gaan zien. Omdat er nog geen monitoring plaatsvindt is er juist nu een kans om ook gebruik te maken van innovatieve kosten-efficiënte technieken die ontwikkeld zijn of nog in ontwikkeling zijn.

In het analysedocument staat het advies om monitoring liefst trilateraal op te pakken met Duitsland en Denemarken en een pilot op te zetten waarin naast het zoöplankton ook fytoplankton en vis in de waterkolom wordt gemonitord. Voor al deze componenten kunnen innovatieve technieken gereed worden gemaakt voor toepassing in de basismonitoring.

Ga naar het zoöplankton analysedocument (pdf, 1.1 MB)