Toegankelijkheid


Bij bouw en onderhoud van deze website is veel aandacht besteed aan toegankelijkheid, kwaliteit en vindbaarheid. We streven ernaar om alle informatie op onze website zo beschikbaar te stellen dat iedereen de informatie kan gebruiken.

De website is gebouwd volgens de EU-standaard voor toegankelijkheid EN 301 549. Deze standaard is gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites.

Toegankelijkheidsverklaring

Rijkswaterstaat is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen

Lees de toegankelijkheidsverklaring.

Ervaart u toegankelijkheidsproblemen? Neem dan contact op via rijpma@waddenzee.nl