Wie zijn we?

Het Kernteam Basismonitoring bestaat uit vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, het Ministerie van Economische Zaken, Coalitie Wadden, de Waddenacademie, de Waddenprovincies, NAM en Tresoar. Gezamenlijk streven zij naar een goede, systeemgerichte basismonitoring in het Waddengebied. Zo beschikken bestuurders, beheerders en gebruikers van de Wadden allen over dezelfde betrouwbare informatie.

Het Kernteam Basismonitoring:

Rick Hoeksema (Rijkswaterstaat, projectleider)

Allix Brenninkmeijer (Provincie Groningen)

Marjan Datema (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Klaas Deen (Waddenacademie)

Erwin Bruinewoud (NAM)

Froukje Krist (Staatsbosbeheer / Coalitie Wadden natuurlijk)

Vacant (Tresoar)

Paul Mijland (Waddenprovincies)

Raven Cammenga (Rijkswaterstaat)

Hans van Hilten (Waddenfonds/ Investeringskader Wadden)