Vogels en de Flyway


Dit analysedocument beschrijft de vogels die een deel van het jaar afhankelijk zijn van het waddengebied, inclusief soorten die jaarrond in het waddengebied verblijven.

Auteurs: Bruno J. Ens ism Marc van Roomen en Kees Koffijberg
Datum: 13-01-2020
Status: Concept
Uitwerking fase 1 t/m 4 voor vogels, inclusief resultaten workshop 6-12-2019 en nagekomen commentaar.