Meetplan – Fluxen van zwevend slib


Auteurs: Theo Gerkema et al

Jaar: 2015

Taal: Nederlands

Omschrijving: Kennis van de sedimenthuishouding van de Waddenzee vormt een oud 'probleem'; al een halve eeuw geleden beschreef Van Straaten hoe de balans bepaald wordt door processen op zeer uiteenlopende tijdschalen (Van Straaten, 1964, 1975), waarvan het uiteindelijke netto effect moeilijk te bepalen is. In dit meetplan beperken we ons tot gesuspendeerd sediment en sluiten het als over de bodem getransporteerde zand uit.