Dataontsluiting en meet- & monitoringbehoefte morfologie Waddenzee


Dit analysedocument borduurt voort op het analysedocument basismonitoring en morfologie en inventariseert wat er nog meer gemeten en/of ontsloten zou moeten worden en hoe dit gedaan zou kunnen worden (Fase 2b en 3). Daaruit volgt in dit memo een eerste advies (Fase 4a) over welke acties (metingen, ontsluiting) het meeste nut en/of prioriteit hebben.

Auteur: Jasper Dijkstra
Datum: 22 oktober 2022
Status: Concept
Fase 2, 3 en 4a