V38 - Populatiestudies: Kleine Mantelmeeuw


Data uit: 2019 Meetprogramma's Waddengebied WaLTER, onderdeel vogels

Titel/naam meet/monitorprogramma

Populatiestudie Kleine Mantelmeeuw.

Naam aansturende organisatie (+ beheer metadata)

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der zee (NIOZ).

Datum voltooiing, volgende herziening

Lopend onderzoek.

Samenvatting (korte beschrijving van de inhoud van de dataset)

Database met populatieomvang, overleving en reproductief succes van Kleine Mantelmeeuwen op basis van waarnemingen aan individueel geringde vogels, leidende tot de life history van deze vogels.

Doel waarvoor data worden verzameld

Onderzoek naar de voedselecologie, broedbiologie en populatiedynamica.

Naam uitvoerende dienst/organisatie (verzamelen data)

NIOZ, vrijwilligers.

Rol contactpersoon (beschrijving op welke wijze de perso(o)n(en) betrokken is/zijn bij de data)

Kees Camphuysen coördineert en bestudeert meeuwen in de kolonie, vrijwilligers lezen gekleurringde dieren af. Roos Kentie coördineert het werk met isotopen vanaf 2019.

Geografisch gebied

Kolonies op Texel.

Gebruiksbeperkingen (waarvoor zijn de data niet geschikt)

-

Overige beperkingen in gebruik

-

Thema’s (b.v. diversiteit, verspreiding, trends, reproductiesucces)

-

Temporele dekking

Vanaf 2006 jaarlijks.

Volledigheid

Steekproef, deel van de kolonie.

Nauwkeurigheid

-

Algemene beschrijving van herkomst

-

Inwinningsmethode

Bepaling aanwezigheid in kolonie, meting broedsucces, aflezen buiten het broedseizoen.

Beschrijving uitgevoerde bewerkingen

-

Meetvariabelen

 • Legdatum
 • Legselgrootte
 • Eivolume
 • Uitkomstdatum
 • Uitvliegdatum
 • Uitvliegsucces
 • Kuikengroei
 • Overleving
 • Foerageer-areaal
 • Dieet

Meetmethodiek

 • Nestmonitoring
 • GPS tracking
 • Analyses braakballen
 • Dieet op basis van isotopen (sinds 2019)

Soort dataset (opslagmedium)

Database.

Verplichting vanuit (Europese) richtlijn

VR HR KRW TMAP OSPAR
N N N Y -

Kosten op jaarbasis

-

Soortenoverzicht (soorten waarvoor het meetprogramma (statistisch) betrouwbare gegevens oplevert

Kleine Mantelmeeuw.

Habitats (waarvoor het betreffende meetnet gegevens oplevert)

-

Referenties

 • Camphuysen, C.J. 2013. A historical ecology of two closely related gull species (Laridae): multiple adaptations to a man-made environment. Dissertation Rijksuniversiteit Groningen; 406 p.
 • Camphuysen, C.J. & Gronert, A. 2010. De broedbiologie van Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen op Texel, 2006-2010. LImosa 83 (4): 145-159.
 • Camphuysen C.J., J. Shamoun-Baranes, E.E. van Loon & W. Bouten 2015. Sexually distinct foraging strategies in an omnivorous seabird. Mar. Biol. 162: 1417- 1428.
 • Shamoun-Baranes J., J.B. Burant, E.E. van Loon, W. Bouten & C.J. Camphuysen 2016. Short distance migrants travel as far as long distance migrants in lesser black-backed gulls Larus fuscus. J. Avian. Biol. 47: doi: 10.1111/jav.01299.