Voorstel basismonitoring – Foerageerverspreiding van wadvogels


Auteurs: Marc van Roomen et al

Jaar: 2015

Taal: Nederlands

Omschrijving: Een beschrijving van methoden die de laagwaterverspreiding als momentopname meten naast methoden die ook inzicht geven in de veranderende verspreiding gedurende de gehele cyclus van een laagwaterperiode (hoofdstuk 2). Vervolgens zijn mogelijkheden in beeld gebracht om relaties te leggen tussen de hoogwatervluchtplaatsen (HVP’s) en de foerageerverspreiding tijdens laagwater (hoofdstuk 3). Als deze relatie helder is, kunnen aantalsveranderingen in de foerageergebieden ook gevolgd worden via HVP-tellingen. Dat geeft de mogelijkheid om het bestaande monitoringmeetnet in de Waddenzee ook te gebruiken voor de monitoring van de laagwaterverspreiding.