De noodzaak van brede basismonitoring


Auteurs: WaLTER projectteam

Jaar: 2015

Taal: Nederlands

Omschrijving: Waddenzee en waddenkust vormen een complex systeem dat onderhevig is aan verschillende menselijke en natuurlijke invloeden, waarvan de effecten op de lange termijn onbekend zijn. In een dergelijk systeem is het lastig vast te stellen welke maatregelen nodig zijn om te komen tot natuurherstel en een duurzame economische ontwikkeling. De noodzaak van een brede basismonitoring waddengebied.