WaLTER jaaroverzicht 11-17


Auteurs: Ingrid de Raad

Jaar: 2018

Taal: Nederlands

Omschrijving: Een overzicht van een intensieve periode met verschillende partijen die alle, vanuit de eigen expertise, betrokken zijn bij het waddengebied en gezamenlijk de grondslag legden voor een basismonitoring. Het overzicht toont de groei van het project, de eindresultaten, de evaluatie door het Waddenfonds en de integratie met het Kernteam Basismonitoring.