Nieuwsbrief Basismonitoring Waddenzee februari 2020

Basismonitoring Wadden - geografisch
Editie februari 2020

Nieuwe ontwikkelingen, publicaties en andere wetenswaardigheden rond de Basismonitoring Wadden: u leest ze in deze nieuwsbrief. Hoe monitoren we bijvoorbeeld de Wadplaten het beste? Kun je aardobservaties als meetinstrument gebruiken om het Waddengebied te monitoren? En: een interview met jurist Marjan Datema, sinds dag één lid van het Kernteam Basismonitoring Wadden.

Marjan Datema: 'Met zo'n samenwerking geef je een statement af'

Ze is weliswaar de nestor in het Kernteam Basismonitoring Wadden, maar voelt zich helemaal thuis in de diverse groep Waddenprofs. Marjan Datema (1957) was nauw betrokken bij de totstandkoming van de Basismonitoring en is trots op de rol die de monitoring inmiddels heeft verworven.

Ontwikkeling van een ecotopenkaart

Om Wadplaten zo goed mogelijk te beheren én de bodemfauna nog beter te monitoren, is de ontwikkeling van een ecotopenkaart nodig. Dat is het advies van de basismonitoring op basis van een onderzoek naar de monitoring van Wadplaten.

Eerste resultaten pilot aardobservatie als beheerinstrument

Is het mogelijk om grote schelpdieren als de Amerikaanse zwaardschede met automatische herkenning te meten vanuit de ruimte, met een satelliet? Een pilot van de Basismonitoring, Waddenacademie en onder meer LNV, heeft eerste positieve resultaten opgeleverd.

Snelle toename van flora en fauna op groene strand Ameland

Van een zandbank naar een zandrif, van ‘binnenzee’ naar kwelderachtig: in het noordwesten van Ameland ontwikkelt zich sinds 1985 een zogenoemd groen strand. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de vegetatie in dit gebied, wordt sinds 2003 jaarlijks de stand van het groene strand onderzocht.

Basismonitoring Wadden

De Basismonitoring Wadden is opgezet als een integrale, systeemgerichte gebiedsmonitor die de informatie in én over het Waddengebied samenbrengt. Deze monitoring levert waardevolle langjarige meetreeksen op, van waterkwaliteit tot aantallen zeehonden. Zo draagt de Basismonitoring niet alleen bij aan de duurzame bescherming en de ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied, maar ook aan de hoofddoelstelling van de Waddenzee: het behoud van het unieke open landschap.