Analysedocumenten


Om het beleid van de Waddenzee beter te evalueren stelt het Kernteam Basismonitoring analysedocumenten op. In deze analyses onderzoeken we of de huidige monitoring voldoende is om de beleidsdoelen te evalueren.

Zoeken in de index

Zoeken binnen de index
Aantal resultaten: 13

Kernwaarden

De analysedocumenten zijn verdeeld naar vier kernwaarden. In de zoekfunctie kunt u daarop filteren:

  • Landschappelijke kwaliteiten
  • Natuurlijke Waddenzee abiotisch
  • Natuurlijke Waddenzee biotisch
  • Menselijk medegebruik

Fasering

Vanaf 2019 wordt er elk jaar een aantal Sleutelaspecten uit het Ambitiedocument gekozen en opgenomen in het betreffende Jaarplan van het Kernteam Basismonitoring Wadden. Voor elk van deze Sleutelaspecten wordt door het Kernteam een Analysedocument opgesteld, waarin de onderstaande vijf Fasen zijn doorlopen. In het Analysedocument staat ook een advies aan het Opdrachtgeversoverleg over de in de Basismonitoring Wadden op te nemen monitoring c.q. aan te passen monitoring.