Analysedocumenten

Om het beleid van de Waddenzee beter te evalueren stelt het Kernteam Basismonitoring sinds kort analysedocumenten op. In deze analyses onderzoeken we of de huidige monitoring voldoende is om de beleidsdoelen te evalueren.

Fasering

De analysedocumenten doorlopen vier fasen:

  • Fase 1 geeft de informatiebehoefte vanuit beheer- en beleidsdoelen en meetbare omschrijvingen van die behoeften;
  • Fase 2 omschrijft wat wordt er al wordt gemeten en wat er nog gemeten moet worden;
  • Fase 3 omschrijft hoe er aanvullend moet worden gemeten en of deze aanvullende metingen te integreren zijn of aanvullende meetprogramma's nodig zijn;
  • Fase 4 bestaat uit een advies wie er wat gaat meten, waar en wanneer, wat de kosten zijn en mogelijke financiers

Onderstaande analysedocumenten zijn in concept gereed: